VĨ NHÂN

TẠI SAO BẠN KHÔNG ĐỦ XUẤT SẮC?

Có rất nhiều người hỏi tôi: “Tại sao em có thành tích tốt, cũng không lười, nhưng vẫn không đủ xuất sắc?”. Tôi chỉ có...