VICKI MACKENZIE

NGƯNG BÀO CHỮA CHO CHÍNH MÌNH ĐỂ THỰC SỰ TIẾN BỘ

“Có tư tưởng, và sau đó có sự nhận biết tư tưởng đó. Và sự khác nhau giữa việc có nhận biết về tư tưởng và chỉ suy...

TENZIN PALMO BÀN VỀ CHÁNH NIỆM

“Chánh niệm (Mindfulness) có thể được diễn giải theo hai cách. “Định”(concentration: sự tập trung) là việc chuyên nhất...

PHỤ NỮ GIÁC NGỘ: ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU

Trải qua nhiều năm trong hang động, Tenzin Palmo đã đi tới một vài kết luận về điểm mạnh và điểm yếu của người phụ...

NIỀM VUI TRONG NỘI TÂM LÀ ĐỘNG NĂNG CHO VIỆC TU TẬP

Sẽ không có ai biết chính xác những gì Tenzin Palmo trải qua sau nhiều năm độc cư: những giây phút trí tuệ ngời sáng mà cô có...

BUỔI BÌNH MINH TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG

Hội tụ Tri Thức 12 năm sống và thiền định trên rặng Himalaya, trong đó có hơn ba năm ẩn tu. Một huyền thoại Phật giáo Tây...