VŨ TRỤ HOA

THIỀN SƯ SOEN NAKAGAWA

THIN SƯ SOEN NAKAGAWA
Thiền Sư Phái Lâm Tế(1907_1984)

VŨ TRỤ HOA

– Tất cả không gì ngoài hoa trong một vũ trụ nở hoa.
– Tất cả mọi người là những đóa hoa nở trong một vũ trụ nở hoa.
– Hãy nuốt những vì sao cho đến khi bạn là một với vũ trụ, với đời sống vũ trụ toàn khắp.
– Thế giới này thật diệu kỳ, thật không thể nghĩ bàn và không thể nắm bắt. Chúng ta đang xúc chạm cái gì ở đây và bây giờ ?

Bình luận


Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI