ĐỜI SỐNG CHÂN THẬT

KOSHO UCHIYAMA

Kosho Uchiyama (1912 – 1998) – Tốt nghiệp Thạc sĩ triết học Tây phương ở đại học Waseda năm 1937 và thành nhà sư năm 1941 với vị thầy Kodo Sawaki. Có hơn 20 tác phẩm, trong đó một số nói về các chủ đề như “Văn minh hiện đại và Thiền” (1973). “Văn minh hiện đại và Thiền: Phật giáo là loại Tôn giáo nào?” (1967).

 

 Năng lượng của đời sống được chôn sâu trong bạn, nó sẽ không bao giờ thức dậy cho đến khi bạn trở nên tin chắc rằng bạn đang đi trên con đường độc nhất mở ra cho bạn.

 Khi chúng ta bỏ rơi mọi ý niệm của chúng ta về sự vật, mọi sự trở nên đúng và thật.

 Mọi sự bạn gặp chính là đời sống của bạn.

 Tự ngã chân thật của bạn thì vượt khỏi việc dựa vào những người khác hay không có họ để biết bạn là ai.

⚡ Dầu bạn có nói thế nào, tôi ở đây chỉ bởi vì thế giới của tôi ở đây. Khi tôi bắt đầu hơi thở đầu tiên, thế giới của tôi sanh ra với tôi. Khi tôi chết, thế giới của tôi chết với tôi. Nói cách khác, không phải tôi sanh vào một thế giới đã có ở đây trước tôi, cũng không phải tôi sống chỉ như một cá nhân giữa hàng triệu cá nhân khác, cũng không để lại mọi thứ sau lưng tôi. Người ta sống và nghĩ rằng họ là những thành viên của một nhóm xã hội. Tuy nhiên, điều đó không đúng thật. Thật ra tôi đưa thế giới của tôi thành hiện hữu, sống ở đó, và đem nó đi với tôi khi tôi chết.

⚡ Được là mê lầm, mất là giác ngộ.

⚡ Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của tâm linh.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. SỐNG CHO RA THỰC TẠI CỦA ĐỜI SỐNG
  2. TÂM TRÍ MỞ LÒNG TAY
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỜI SỐNG THỰC TẠI

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC