AJAHN CHAH

ĐẠI SƯ AJAHN CHAH

? Cái gì làm bạn phiền não, cái gì làm bạn tức giận, cái đó là thầy của bạn. Nếu có ai gọi bạn là một con chó, hãy nhìn đàng sau và thấy bạn có đuôi hay không. Nếu bạn không có đuôi thì chẳng có vấn đề gì cả.

? Chớ làm bạn thành cái gì cả, chớ trở thành ai cả, bởi vì trở thành cái gì hay ai đó là khổ đau.

? Thời gian là hơi thở hiện giờ của bạn.

? Những sự vật chỉ đơn giản như chúng là. Chúng không làm cho chúng ta khổ đau. Như một cây gai: một cây gai nhọn có làm chúng ta khổ đau không? Không. Nó chỉ đơn giản là một cây gai. Nó không gây khổ đau cho ai cả. Nếu chúng ta dẫm lên nó, chúng ta đau đớn tức thì. Tại sao chúng ta đau? Vì chúng ta đạp lên nó. Thế thì khổ đau đến từ chúng ta.

? Mọi tôn giáo giống như những chiếc xe hơi chạy trong cùng một hướng. Người không thấy điều đó thì không có ánh sáng trong lòng họ.

? Hãy nhìn vào tâm bạn. Người mang những vật nghĩ rằng họ mang vật nặng, nhưng người nhìn thì chỉ thấy có sự mang. Hãy vất bỏ những sự vật, bỏ mất chúng đi, và tìm thấy sự nhẹ nhàng.

? Khi chúng ta nghe Pháp, mong rằng chúng ta nghe cho đến khi mọi nghi ngờ của chúng ta được xóa sạch. Nhưng nghi ngờ không được vượt qua chỉ bằng nghe và suy nghĩ: Trước hết chúng ta phải làm sạch cái tâm.

? Có người hỏi Ngài về kiếp sau, Ngài trả lời: Bộ anh nghĩ rằng có ngày mai sao?

? Không có ai, cái gì là Ajahn Chah cả.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT TÂM HỒN MẠNH MẼ
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH
  3. SỰ KHÍCH LỆ CỦA PHẬT

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG