ALAIN (1868 – 1951) NÓI VỀ HẠNH PHÚC

ALAIN


? Không có gì nguy hiểm hơn một ý tưởng mà chỉ mình bạn có.

? Không khó để bất hạnh hay không bằng lòng; tất cả điều các bạn cần làm là ngồi xuống… Không thể hạnh phúc nếu người ta không mong muốn được hạnh phúc, thế nên người ta phải muốn hạnh phúc, và tạo ra chúng.

? Chúng ta chứng minh điều chúng ta muốn chứng minh, và khó khăn thật sự là biết cái gì chúng ta muốn chứng minh.

? Một ngàn năm là gì? Thời gian thì ngắn cho người suy nghĩ, là vô cùng cho người khao khát.

? Cái có thể thì không đẹp, chỉ thực tại mới đẹp.

? Mọi ý tưởng tôi có, tôi phải phủ nhận, đó là cách của tôi để thử chúng.

? Có một tương lai do nó tự làm ra và một tương lai do chúng ta làm ra. Tương lai thật sự thì tạo thành từ cả hai.

? Người ta phải chân thực với chính mình về những động cơ của mình, nhất là nếu người ta muốn tồn tại trong thế giới. Nó cần sự nghiêm ngặt và nó đòi hỏi can đảm.

? Suy nghĩ là nói không.

? Tư duy là phát minh mà không phải tin tưởng.

Bình luận


Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ