BẤT BẠO ĐỘNG CỦA GANDHI

?️ Bất bạo động là thuộc tính của linh hồn, thế nên cần được mọi người thực hành trong mọi công việc của đời sống.

?️ Bất bạo động và chân lý là hai lá phổi của tôi. Tôi không thể sống mà không có chúng.

?️ Chúng ta chỉ phản ánh thế giới. Mọi khuynh hướng có trong thế giới bên ngoài được tìm thấy trong thế giới của thân thể chúng ta. Nếu chúng ta có thế thay đổi chính mình, những khuynh hướng trong thế giới cũng thay đổi. Khi một người thay đổi tính khí của mình, thái độ của thế giới sẽ thay đổi đối với anh ta cũng như vậy. Đây là bí mật thiêng liêng tối thượng. Đây là một sự việc kỳ diệu và là nguồn của hạnh phúc chúng ta. Chúng ta không cần đợi để thấy những người khác làm gì.

?️ Tương lai tùy thuộc vào cái bạn làm hôm nay.

?️ Tức giận là kẻ thù của không bạo lực và kiêu căng là một quái vật nuốt chửng nó.

?️ Sự vĩ đại của một quốc gia và tiến bộ đạo đức của nó có thể được phán xét dựa trên cách mà những thú vật của nó được đối xử như thế nào.

?️ Người yếu đuối không thể tha thứ. Tha thứ là thuộc tính của người mạnh.

? Những gốc rễ của bạo lực: giàu có mà không làm việc, lạc thú mà không có ý thức, kiến thức mà không có nhân cách, thương mại mà không có đạo đức, khoa học mà không có nhân tính, tôn thờ mà không có hy sinh, chính trị mà không có những nguyên tắc.

Bình luận


Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG