BỔN TÔN HUNG NỘ

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích: Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý ;Bản dịch tiếng Anh: Ina Dhargye; Chuyển dịch Việt ngữ: Konchog Kunzang Tobgyal; Hiệu đính tiếng Việt: Konchog Changchup Drolma_

 

??KHAI THỊ SỐ 40
Cảm xúc phiền não và Bổn tôn hung nộ

Sự chuyển hóa, vốn xảy ra khi các cảm xúc phiền não được chế ngự bởi sự tỉnh giác nhạy bén biết phân biệt; chính sự chuyển hóa là sự khởi sinh của các Bổn tôn hung nộ.

Bản tánh đích thực của các cảm xúc phiền não là trí huệ nguyên sơ, do đó, ngũ độc chính là ngũ trí. Dưới sức mạnh của sự tỉnh giác, các cảm xúc phiền não sẽ tan biến và sự tan biến này làm hiển lộ bản tánh đích thực của các cảm xúc phiền não – đó là trí huệ nguyên sơ. Sự tan biến hay sự chuyển hóa này là Bổn tôn hung nộ. Các Bổn tôn hung nộ thể hiện sự phẫn nộ với tâm bi mẫn, chứ chư vị không hề nổi sân chút nào. Chư vị cũng giống như bà mẹ dạy dỗ đứa con hư. Bà mẹ yêu đứa con và thể hiện sự phẫn nộ để giúp đỡ đứa con của mình.

Các Bổn tôn hung nộ khởi hiện với lòng bi mẫn mãnh liệt để chế ngự các cảm xúc phiền não thô lậu của chúng sinh. Lòng bi mẫn của chư vị thậm chí còn mãnh liệt hơn lòng bi mẫn của các Bổn tôn từ hòa.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT
  2. SÂN GIẬN
  3. NHỮNG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ