CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

⚡Tu thân, làm bình an trong gia đình, lấy ngay thẳng để phát triển xã hội, làm an vui mọi người. (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ)
_Khổng Tử

⚡ Áo quần làm ra con người. Người trần trụi có ít hay không có ảnh hưởng đến xã hội.
_Mark Twain

⚡ Văn minh là tiến bộ đến một xã hội dung chứa sự riêng tư cá nhân. Toàn bộ đời sống của người hoang dã là công cộng, được cai trị bởi những luật lệ của bộ lạc. Văn minh là tiến trình đặt một con người tự do khỏi những con người.
_Ayn Rand

⚡ Hôn nhân là một thiết chế tự nhiên và đẹp đẽ giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Những xét xử tòa án và những nhà chính trị phá hủy hôn nhân là sai lầm, nó là nền tảng căn bản nhất của xã hội.
_Randy Thomasson

⚡ Dầu một vị thánh hay một người hư hỏng đều phải sinh ra từ một gia đình.

⚡ Cuốn Sách của Đời sống bắt đầu với một người đàn ông và một người đàn bà trong một khu vườn, và nó chấm dứt với những Khai Thị.
_Oscar Wilde

⚡ Cái làm cho con người thành một người có đạo đức và tưởng tượng sáng tạo là trong xã hội y được cho những mục tiêu mới cho cuộc đời của y khiến nó không thể sống trong đơn độc: những mục tiêu của tình bạn, tôn giáo, khoa học, và nghệ thuật.
_George Santayana

⚡ Bạn muốn xã hội chấp nhận bạn; nhưng bạn không thể thậm chí chấp nhận chính bạn.
_X Men

Bình luận


Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN