KỲ DIỆU

 

 

✨ Hợp nhất là sức mạnh… khi có làm việc nhóm và hợp tác, những sự việc kỳ diệu có thể được hoàn thành.
_ Mattie Stepanek.

✨ Lạc quan là niềm tin dẫn đến thành tựu. Không có gì có thể được làm mà không có hy vọng và tự tin.
_ Helen Keller.

✨ Hãy làm điều kỳ diệu, người ta có thể bắt chước nó.
_ Albert Schweitzer.

✨ Tiếng cười thì không có thời gian, trí tưởng tượng thì không có tuổi, và những giấc mơ là mãi mãi.
_ Walt Disney.

✨ Cam kết là một hành động, không phải một lời nói.
_ Jean Paul Sartre.

✨ Hãy hạnh phúc với không cái gì cả và bạn sẽ hạnh phúc với tất cả.
_ Vô danh.

✨ Đời sống với cái tối cao và sâu thẳm nhất là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
_ Giáo hoàng John Paul II

✨ Đời sống là một món quà.
_ Vô danh.

✨ Ca ngợi là một điều kỳ diệu. Nó làm cho cái tốt đẹp trong những người khác cũng thuộc về chúng ta.
_ Voltaire.

Bình luận


Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC