PHÓ THÁC VÀ QUAN SÁT

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Thiền Sư Ni DAEHAENG

Khi sự việc ngăn trở bạn, buông xả chúng về bản thể và tiếp tục quan sát. Dù trời sụp, tiếp tục buông xả và quan sát. Buông xả mọi thứ về bản thể và ngắm nhìn, vì mọi vật làm việc với nhau như một qua bản thể của bạn. Dù tôi nói bạn quan sát và phó thác tất cả sự vật và những khó khăn ngăn trở bạn về bản thể, căn bản là không có gì tách rời khỏi Nhất Tâm.

Tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì quan sát và phó thác chúng. Nếu bạn cứ tu tập như thế, sự tập trung của bạn sẽ thay đổi từ buông xả và quan sát đến cố tìm ra bản thể của bạn, cái chân ngã đang ngắm bạn buông xả và quan sát. Quan sát nghĩa là ngắm nhìn cái trung tâm không hình tướng và không hề đứng yên. Quan sát không phải là cầu nguyện với cái gì. Xin Chủ nhân Không giúp là cầu nguyện, không phải phó thác và quan sát. Chỉ có tin vào Chủ nhân Không và phó thác mọi sự cho nó. Và duy trì sự ngắm nhìn. Nhập mọi sự vào máy vi tính – Tâm – và chú ý những gì hiện ra. Kết nối với Phật có sẵn của bạn và quan sát cách những vật bạn phó thác được chăm sóc tự nhiên và tự động. Bạn nghĩ sẽ đạt được lợi ích gì do không biết Phật sẵn có của mình và xin người khác giúp đỡ?

Hãy cứ ngắm nhìn. Cứ ngắm những bước chân của bạn. Cứ ngắm xem ai đang đi, ai đang lắng nghe và ai đang thấy. Cứ ngắm người đã đang làm mọi sự trong đời sống hằng ngày của bạn. Nếu bạn đang tìm chân lý trong chỗ nào khác đời sống hằng ngày, bạn sẽ không bao giờ tìm ra. Cẩn thận quan sát giọt nước mắt, tiếng cười, đau khổ và hạnh phúc của bạn. Ngay đó, những vật khiến bạn khóc cười có thực sự hiện hữu? Cái ngã khóc cười có thực sự hiện hữu? Cứ ngắm nhìn thật gần và thật cẩn thận.

Dù cho bạn đối mặt với tình trạng khẩn cấp dường như vượt trên khả năng của bạn, hãy phó thác cho Chủ nhân Không và cứ ngắm nhìn. Có niềm tin vào Chủ nhân Không, tiếp tục phó thác và quan sát. Cứ ngắm nhìn không phân biệt giữa những sự vật. Chủ nhân Không, bản thể của bạn, sẽ chăm sóc bất cứ gì bạn phó thác cho. Tin chắc điều này và tiến tới. Đây là thiền định, đây là phó thác và quan sát. Có niềm tin vào Chủ nhân Không, và cứ phó thác hết những gì ngăn trở bạn, và chỉ ngắm nhìn những gì hiện ra. Đừng đòi kết quả mà vốn là yêu cầu lớn nhất của những định kiến của riêng bạn. Dù những việc bạn đã tạo hằng vô số kiếp hiện ra đều đều, nếu bạn buông xả khi chúng ngăn trở bạn, thì những gì đã được đưa vào sẽ bị xóa. Cứ ngắm quá trình này.

Khi bạn phó thác sự việc cho Chủ nhân Không, đừng bao giờ nghĩ chính bạn tách biệt với Chủ nhân Không. Bạn và Chủ nhân Không vốn đã là một. Bạn là người buông xả, và đồng thời bạn cũng là người nhận. Cũng thế, không có tách biệt giữa người ngắm và vật bị ngắm. Nếu bạn phân biệt giữa người ngắm và vật bị ngắm, thì đó không thực là phó thác và quan sát.

Nguồn: Không có sông nào để vượt qua.
Người dịch: Hạnh Huê

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP

Bài viết khác của tác giả

  1. THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. TÂM VÀ KHOA HỌC

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN