SỰ TỐT LÀNH THẮP SÁNG VŨ TRỤ

KHENPO TSULTRIM GYAMTSO

KHENPO TSULTRIM GYAMTSO – một trong những vị thầy hàng đầu truyền thống Kagyu của Phật giáo Tây Tạng, một học giả đại thiền đã đi khắp thế giới giảng dạy trong các trung tâm Phật giáokhắp mọi nơi.

* SỰ TỐT LÀNH THẮP SÁNG VŨ TRỤ

Namo Guru Hasa Vajra Ye!

Ngài thấy mọi sự trong sanh tử niết bàn
Chỉ duyên sanh
Ngài thấy pháp tánh, hiện thể
chân thật
Đó tinh túy của tất cả duyên sanh
Thần lực của quán chiếu đại của ngài
Đầy khắp trụ với ánh sáng tốt lành
Hỡi Shepa Dorje hùng
Xin khởi lên bây giờ từ trong tim con.

Bản tánh của nền tảng siêu vượt khái niệm
như những mặt trăng trong nước, những hình tướngnương nhau sanh khởi
Nguyện mọi người thấu hiểu thực sự điều này
xua tan bóng tối do nghi kiến
nguyện sự tốt lành của chứng ngộ của họ
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Cái nhìn thấy của trí huệ ngài thì kỳ diệu
Ngài thấy sự vật y như chúng , ngài thấy mọi sự
Như cha mẹ thương yêu con cái, thế nên ngài thương yêu tất cả
Ngài đem đến cho chúng ta lợi lạc hạnh phúc
Thần lực của ngài biến những kẻ thù của ngài thành những đệ tử
Nguyện ánh sáng tốt lành của ngài chiếu sáng trụ!

Nguyên nhân của sanh tử bám chấp vàotôicủa tôi,
Pháp chứng ngộ ngã phương thuốc đại nhất
Nguyện tất cả chúng sanh dùng để làm bình lặng
Niềm tin lầm lẫn rằng một cáitôi
bằng thần lực của biến cố đại này
Nguyện ánh sáng tốt lành chiếu sáng trụ!

Những con đường của chúng sanh bình thường, ngài đã bỏ lại đàng sau
Những người cao cả chứng ngộ thực tại, thật tánh của tâm
Nguyện ngài dẫn dắt tất cả những phàm nhân
Chưa đi vào con đường của an vui
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Nguyện những bổn tôn ban những thành tựu
những hộ pháp xóa sạch những chướng ngại
Loại bỏ mọi hoàn cảnh gây hại
Mọi sự đối nghịch với con đường
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Nguyện con đường cao cả của bất bạo động
Nở hoa trong mọi thế giới
Khi những chúng sanh gặp gỡ phản ứng
Nguyện những nối kết họ làm được tràn đầy tình thương
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ.

Vào lúc tranh tối tranh sáng của thế kỷ này
một thời phồn vinh vật chất
Nguyện cuộc chiến đấu giàu sở đắc
Biến mất không còn ám ảnh
Thoát khỏi xung đột bạo động
Nguyện tất cả hưởng thụ sự sung mãn lớn lao
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Đây một thế kỷ
Khi khoa học tiến bộ không thể tin
Lạ lùng kỳ diệu, những bộ máy mới này
Đã đem những thọ dụng của chư thiên đến cho con người
Nguyện chúng được dùng với khéo léo tối thượng
Để chấm dứt bạo động khiến thanh bình ngự trị
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Nguyện những khoa học khám phá bên ngoài
Được nối kết với khoa học bên trong của tâm
Để chấm dứt một cách tuyệt hảo
Những quan kiến sai lầm muội
bởi điều này nguyện sự tốt lành
Chiếu sáng toàn bộ trụ!

Nguồn của mọi sự tốt lành này
thật tánh của tâm, quang minh biết bao!
Thế nên, nguyện sự chứng ngộ tâm, y như
Thắp sáng trụ với tuyệt hảo tốt lành!

Qua tất cả sự tốt lành này
Bất cứ đâu ánh sáng của cũng được thấy
Với tình thương bi mẫn
Cái làm cho bồ đề tâm thành tâm tối thượng
Nguyện ý tưởng này sanh khởi trong mỗi người:
Hạnh phúc của những người khác thì cũng quan trọngnhư của chính tôi
nguyện công đức tốt lành tuyệt hảo
Luôn luôn tăng trưởng, không bao giờ giảm!

— 28/12/1997 gần Đại Tháp Boudhanath, Nepal, KhenpoTsultrin Gyamtso

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NHỮNG CHIẾN SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI NHÁT GAN, VẼ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH
  2. TINH TÚY CỦA NGHĨA RỐT RÁO

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI