TINH TÚY CỦA NGHĨA RỐT RÁO

KHENPO TSULTRIM GYAMTSO

MỘT BÌNH GIẢNG VỀ “BA LOẠI TIN CHẮC CỦA MILAREPA”

Namo Shri Hasa Vajra Ye
Như vua của các dịch giả, Marpa, đã thấy trước
Ngài lang thang không ở luôn một chỗ ẩn cư nào
Ngài thực hành thiền với rất nhiều thông thạo
Ngài có được ba loại tin chắc khiến cái thấy của ngài thành tối cao
Thiền giả, ngài là bậc vĩ đại nhất của mọi hành giả áo vãi

Con xin dâng ngài cúng dường này, hỡi viên ngọc làm vương miện trên đầu con.
Làm chủ cái thấy cho ngài sự tin chắc
Vào không sanh, bình đẳng, không tách lìa
Chúng sâu thẳm biết bao, nghĩa của chúng khó góp nhặt
Thế nên ở đây chúng ta sẽ chỉ ra sự liên hệ của chúng với kinh
luận toàn hảo
Bởi vì những giáo lý rốt ráo thì rất bao la
Ở đây chúng ta chỉ nắm bắt một thoáng nhìn vào nội dung bao la của chúng

Mọi hiện tượng cả trong lẫn ngoài
Bao gồm cả vòng sanh tử và niết bàn
Không có cái nào từng khởi sanh từ chính nó hay từ cái khác
Cũng không từ sự phối hợp của chính nó với cái khác
Cũng không xảy ra mà không có nhân, thế nên phải
Nói chúng không thật sự khởi sanh, giống như mặt trăng trên mặt nước

Trong thực tại, sanh và trụ
Thì hoàn toàn vượt khỏi tạo tác khái niệm tinh vi nhất
Thế nên chúng chỉ là những xuất hiện không hiện hữu như có vẻ thế
Mà chỉ trong một cách tương đối duyên sanh tương thuộc
Chúng là xuất hiện – tánh Không không thể phân chia như những hình được phản chiếu
Và sự chắc chắn vào điều này có được từ lòng tốt của guru

Thực sự, những xuất hiện của những thân và cõi tịnh
Không một cái nào từng lìa khỏi pháp giới bình đẳng
Cũng như thế với những xuất hiện bất tịnh làm ra các cõi sanh tử
Không một nguyên tử nào của chúng từng lìa khỏi pháp giới bình đẳng

Sanh tử và niết bàn – một bình đẳng
Và bởi vì chúng ta có thể xác định điều này một cách chắc chắn
Sự kiện chúng xuất hiện hoàn toàn khác nhau
Chỉ là cách thức duyên sanh tương thuộc chúng hiện hữu cách tương đối
Khi những ý tưởng do duyên sanh được giải thoát ngay chỗ của chúng
Đó là cái được gọi là “ niết bàn thoát khỏi những nhiễm ô thoáng qua”

Bất cứ hạnh phúc nào xuất hiện, bất cứ khổ đau nào
Dù đang xảy ra, nó xảy ra trong tịnh quang bình đẳng
Dù được giải thoát, nó giải thoát trong tịnh quang bình đẳng
Xảy ra và giải thoát của nó là bình đẳng, làm sâu sắc thêm lạc thú của lòng
Bạn và thù là một bình đẳng
Sướng và khổ – bình đẳng
Tăng và giảm – bình đẳng
Sanh và chết – một bình đẳng
Và mọi cái ấy bình đẳng như thế nào bạn phải thấy
Và tất cả những ai biết chính xác điều này với tin chắc
Sẽ thấy rằng họ có thể nghỉ thong dong trong pháp giới bình đẳng
Và đó là tại sao, bình đẳng, cách thế căn bản của hiện thể
Được chứng minh trong kinh luận hoàn hảo
Khi cách phân tích của người bảo vệ vĩ đại Nagarjuna
Được nối liền với những lời của Đức Phật, bạn sẽ thấy sự chắc chắn của bạn thêm vững vàng

Sanh tử và niết bàn trong cách thế hiện hữu căn bản của chúng
Không thể tách lìa hay phân biệt thành hai cái
Những hiện tượng mâu thuẫn nhau, những cái hài hòa
Không thể tách lìa hay phân biệt một cách căn bản
Và thế nên mọi khác biệt có trong những sự vật
Chỉ là những hình tướng xuất hiện được sản sanh bởi duyên khởi tương thuộc
Để làm rõ chúng là gì, những hình tướng ấy
Thì giống như ảo tưởng, giấc mộng và trăng trên mặt nước

Những phân biệt được làm ra giữa những trường phái, giữa những quan điểm khác nhau
Những phân biệt được làm ra giữa cái cần lấy
Và cái cần bỏ dựa vào những tư tưởng của những ai tham dự
Và như vậy ở trong cõi giới của thực tại đích thực
Những khác biệt – không thể nhận ra từ bắt đầu của vĩnh cửu
Khi bạn biết là như vậy và hiểu nó như nó là
Cái thấy sâu thẳm là điều bạn chứng ngộ.

Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt
Không có gì trong đó để lấy bỏ, sanh ra hay chấm dứt
Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt
Không nỗ lực nào có thể sản sanh nó và không tư tưởng nào có thể làm nó phù hợp
Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt
Không có tịnh và bất tịnh nào ở đâu trong nó
Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt
Không có mục đích nào để có thể được hay mất

Khi có được tin chắc vào không có mọi loại vết nứt như thế này
Bạn bỏ qua mọi bám nắm bạn thích và hy vọng có chúng
Bạn bỏ qua không thích cái bạn không thích, né tránh chúng
Bạn nghỉ ngơi trong một không gian bao la không có được hay mất.

Nhưng dù như vậy, giống như những phản chiếu trên một mặt ao trong sáng
Không bị ngăn chướng và mỗi khác biệt, sanh tử và vượt khỏi xuất hiện
Và giống như cái tịnh và bất tịnh trong một giấc mộng
“Những khác biệt tự giải thoát chính chúng” là sự tin chắc mà cái thấy sẽ mang đến

Đó là ba hình thức tin chắc liên hệ với cái thấy như thế nào
Và nghĩa sâu xa của chúng, tôi đã giải thích cho bạn;
Những tia sáng của tình thương và trí huệ của Shepa Dorje tỏa chiếu
Điều này đánh thức trong trí tôi thần lực nào thiêng liêng
Một giải thích, ngắn gọn, nhưng bạn đã tìm thấy
Tạo nên một bình giảng về nghĩa sâu xa

 

Ứng khẩu trong vườn dịch thuật gần Đại Bảo Tháp budhanath xứ Nepal bởi người có tên như một khenpo là Tsultrim Gyamtso

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NHỮNG CHIẾN SĨ VÀ NHỮNG NGƯỜI NHÁT GAN, VẼ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH
  2. SỰ TỐT LÀNH THẮP SÁNG VŨ TRỤ

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN