SỨC MẠNH VÀ HIỆU QUẢ CỦA Ý NGHĨ

ANTHONY STRANO

FREDERIC LABARTHE

TRISH SUMMERFIELD

Tác giả: Trish Summerfield, Frederic Labarthe, Anthony Strano
Người dịch: Thu Vân - Hạnh Nguyên - Quỳnh Tâm
NXB Văn Hóa Sài Gòn
🌾🌾💦🌾🌾🌾
“Tâm trí bình an khi chúng ta lấp đầy nó bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan.”
Khuyết danh
Bạn có trách nhiệm về những ý nghĩ của chính mình. Những ý nghĩ có sức mạnh rất lớn. Bạn tạo nên những cảm xúc và trải nghiệm bởi những ý nghĩ mà bạn chọn để suy nghĩ. Bạn có khả năng chủ động hướng dẫn các ý nghĩ của mình theo hướng tích cực.
Sự lặp đi lặp lại thường xuyên của các ý nghĩ tích cực sẽ tạo cho bạn lòng tin và thái độ lạc quan.
Các ý nghĩ giống như những hạt giống do bạn gieo trồng trong tâm trí. Bạn càng kiên trì với một ý tưởng đặc biệt nào đó thì bạ🌾n càng tưới tắm thêm nhiều sức mạnh cho ý tưởng đó.
Các ý nghĩ tích cực cho ta nghị lực và sức mạnh.
Các ý nghĩ tiêu cực khiến ta đánh mất sức mạnh, khiến ta mệt mỏi và kiệt quệ.
Bạn hãy tin tưởng vào điều gì mà bạn cho là đúng đối với mình.
Bạn không thể kiểm soát người khác, cũng như không thể kiểm soát tình huống và hoàn cảnh. Nhưng bạn có thể kiểm soát được những gì đang xảy ra bên trong bản thân mình.
Bản chất thực sự của bạn là tích cực. Tính tiêu cực chỉ là kết quả của tư duy sai lầm. Bạn có thể thay đổi tình trạng tiêu cực nếu bạn chọn cách suy nghĩ đúng.
Phát huy thói quen tự quan sát bản thân. Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong bạn.
Cần rất nhiều thời gian để thay đổi và chuyển hóa các khuôn mẫu tư duy cũ. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với chính mình!
Trích “Tư Duy Tích Cực”

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. SỨC MẠNH ĐỂ DUY TRÌ TRẠNG THÁI TÍCH CỰC
  2. CHU KỲ CỦA TƯ DUY
  3. XÂY DỰNG MỘT CUỘC SỐNG TÍCH CỰC

Bài viết mới

  1. TỪ TRONG CỐNG HIẾN SẼ CÓ ĐƯỢC NIỀM VUI
  2. QUY LUẬT 3: KHÔNG NGỪNG CỐNG HIẾN VÀ SẺ CHIA
  3. SỰ SÁNG SUỐT CỦA KHUÔN MẶT VÀ TÂM HỒN