ACHAAN CHAH

TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM

–🍀🌺🍀– Như vậy, phải quán chiếu thân bên trong thân. Bất luận gì ở bên trong thân, ta hãy nhìn vào. Nếu chỉ...

TÌNH YÊU CHÂN THẬT

Tình yêu chân thật là trí huệ. Chứ thứ tình yêu mà phần lớn con người nghĩ chỉ là một cảm xúc tạm bợ. Nếu bạn được...

LÀM THẾ NÀO GẶP ĐƯỢC CHÂN PHÁP – ĐẠI SƯ AJAHN CHAH

Sang trái, sang phải Một nhà sư Tây phương lưu ngụ ở Wat Pah Pong đã lấy làm thất vọng vì phải thực hành khó khăn và phải...

CỐT TỦY CỦA THIỀN QUÁN: QUÁN CHIẾU TÂM

Bắt đầu hành thiền bằng cách ngồi ngay thẳng và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Mới đầu, bạn không...
Ajahn Chah

HÃY ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC TỰ TẠI 

Đừng bắt lỗi người khác. Nếu họ cư xử không đúng, bạn cũng đâu cần làm khổ mình. Nếu bạn chỉ cho họ thấy sự sai...