AMY SCHMIDT

BẠN SỐNG ĐỜI BẠN RA SAO?

“Trọn con đường của chánh niệm là: Ðang làm gì, phải ý thức việc đang làm.” Tôi được nghe một vị thiền sư có...

THIỀN SƯ DIPA MA: MƯỜI BÀI HỌC ĐỂ SỐNG ĐỜI

Tiểu sử của Dipa Ma là một truyện thần kỳ kiểu mẫu của những người đang đi tìm con đường giải thoát. Các giai đoạn...