BETH KEMPTON

CHẤP NHẬN VÀ BUÔNG BỎ

Có lần, tôi trò chuyện với một người bạn về tính chất ngắn ngủi của cuộc sống. Anh chỉ tay về phía khu vườn của mình...