CHI NGUYỄN

NGƯỜI DẠY CHO TÔI BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ SỐNG CHO HIỆN TẠI

Về tác giả: Chi Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Việt Nam nhưng lập nghiệp và định cư tại Mỹ. Chi Nguyễn là Tiến sĩ...