CHUNG JU YUNG

LẤY CÁI TÁT CỦA NGƯỜI LÁI ĐÒ LÀM ĐỘNG LỰC

Từ những thất bại rất cay đắng thời trai trẻ, vượt lên những khó khăn, đương đầu với thử thách, biến điều không thể...

NGƯỜI VỢ BÌNH THƯỜNG, NGƯỜI CHỒNG TÀI NĂNG

Hạnh phúc gia đình, Chung thủy, Thuận vợ thuận chồng, Tôn trọng gia đình, Gia đình là nền tảng, Nền tảng của gia đình, Gia...