HH. DALAI LAMA XIV

SUY NIỆM VỀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Khi Đạt Lai Lạt Ma ngồi trong sa mạc Arizona tuần lễ ấy, phân tích bản chất con người và xem xét tâm trí con người với sự...

KỶ LUẬT TINH THẦN – SỐNG HẠNH PHÚC

Khi Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện, tôi thấy có gì đó rất thu hút trong cách đạt đến hạnh phúc của ngài. Nó hoàn toàn mang tính...

NGƯƠI HÃY YÊU KẺ THÙ NGƯƠI

Buổi sáng, Đức ngài đến không chậm trễ. Trước khi chú giải một đoạn Phúc Âm theo thánh Matthêô, ngài đưa một vài nhận...

SỢ HÃI, CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU: TÔI ĐÃ TỪNG RẤT LO SỢ

“Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi,” – Ngài Tổng Giám Mục giải thích. – “Sợ hãi và lo lắng là những cơ chế...

MỐI LIÊN HỆ HỖ TƯƠNG

Phần lớn thế giới ngày nay được nối với nhau bằng một mạng lưới thông tin điện tử và tin tức tức thời. Trong thế kỷ...

NHỮNG CÂU NÓI HAY CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ ĐẠO ĐỨC

💎 Nếu biết hài lòng với những vật chất mà mình có được thì khi đó bạn thực sự là một người giàu có. Nếu không có...

CHỈ CÓ TÂM ĐẠI BI CHÂN CHÍNH MỚI ĐEM LẠI HẠNH PHÚC

Dalai Lama nói rằng: chỉ nghĩ rằng tâm đại bi là quan trọng thì chưa đủ. Chúng ta phải chuyển hóa các suy nghĩ và hành vi của...

PHÁT KHỞI TÂM VỊ THA CỦA BỒ TÁT

Tôi sẽ giảng giải về sự tu tập rèn luyện tâm vị tha của Bồ Tát. Trong ý nghĩa giảng giải này, chúng ta đang bước vào...

THIỀN ĐỊNH – KHAI THÔNG SỨC MẠNH CỦA TÂM THỨC

Thiền định là một phép luyện tập thật cần thiết giúp phát huy tối đa các phẩm tính tinh thần như tình thương yêu, lòng từ...