Tác giả: DANIEL KAHNEMAN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

THÔNG ĐIỆP THUYẾT PHỤC

21/03/2019 view 957

Giả sử bạn phải viết một điều gì đó với mong muốn làm cho người đọc phải cảm thấy tin tưởng, tất nhiên, thông điệp của bạn phải đúng đắn, nhưng như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Sẽ không có gì sai trái nếu bạn tận dụng nhận thức lỏng để tranh thủ lòng tin của người khác và nghiên cứu liên quan đến ảo tưởng về sự…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài