Tác giả: DANIEL KAHNEMAN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

THÔNG ĐIỆP THUYẾT PHỤC

21/03/2019 view 2029

Giả sử bạn phải viết một điều gì đó với mong muốn làm cho người đọc phải cảm thấy tin tưởng, tất nhiên, thông điệp của bạn phải đúng đắn, nhưng như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Sẽ không có gì sai trái nếu bạn tận dụng nhận thức lỏng để tranh thủ lòng tin của người khác và nghiên cứu liên quan đến ảo tưởng về sự…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài