DAVID J.LIEBERMAN

NGƯỜI TA NHẬN ĐỊNH VỀ NGƯỜI KHÁC THẾ NÀO

Hoàng đế và tôi Khi một người đưa ra thông tin, trật tự thông tin được đưa ra mang nhiều ý nghĩa. Nếu ai đó liệt kê về...

NHÂN TỐ THỨ NĂM: TỰ BÀO CHỮA VÀ HỢP LÝ HÓA

Trích: Đọc Vị Bất Kỳ Ai – Để Không Bị Lừa Dối Và Lợi Dụng; Tác giả : David J.Lieberman; Người dịch: Quỳnh Lê ;NXB:...