DR. C. L. CLARIDGE

GIAO TIẾP TỪ ÁI

Như một người mẹ bảo vệ con cho dù có nguy hại đến bản thân. Cũng như vậy, hãy trau dồi trái tim vô hạn với tất cả...