DUDJOM DORJEE

TÁNH KHÔNG CỦA TÂM

Khi dấn thân vào thiền định về bản chất của tâm trong trạng thái tự nhiên phẩm chất hoặc đặc trưng thứ hai của tâm mà...

QUANG MINH CỦA TÂM

Chính vì tâm sở hữu sự quang minh nên chúng ta mới có thể trải nghiệm những hiện tượng khi chúng xuất hiện...