ĐƯƠNG ĐẠO

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI – PHẦN DẪN NHẬP

Các nhà học giả Tây phương cũng như Đông phương đều công nhận hệ thống Bát Nhã là cổng chính yếu dẫn vào Đại thừa....

VỀ NGUỒN

1/ Nguồn Con người được sinh ra đời, sống trong cuộc đời nhưng càng lớn lên càng cảm thấy mình như vẫn thiếu...

BỒ ĐỀ TÂM ĐỒNG VỚI CÔNG ĐỨC CỦA TẤT CẢ PHẬT PHÁP

Bồ đề tâm là phát nguyện và thực hành Bồ tát hạnh để đạt đến giác ngộ trong mong muốn giáo hóa và giải thoát chúng sanh...

MỞ ĐẦU – 10 TƯ TƯỞNG PHÁP HOA TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa người ta đến một sự chuyển hóa toàn triệt và toàn diện cuộc đời sanh tử khổ đau manh mún bởi...

NHÂN QUẢ – ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN TRONG ĐỜI SỐNG

Cuộc đời chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có những hành động tốt là nhân để tạo ra hạnh phúc. Nếu khổ đau, không như ý thì...

TRỜI MƯA NHƯ BÀI CA

Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Hoặc trong căn phòng một mình, hoặc trong một quán nước bên...

NHẪN

Nhẫn là một ‘món’ mà ta phải dùng hàng ngày, dù chúng ta có ở đâu trên thế giới, dù thu nhập chúng ta có cao thuộc loại...
Bồ tát Quán Thế Âm

CĂN TAI VIÊN THÔNG HƠN HẾT- KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI

—???— Con nay bạch Thế Tôn Phật ra cõi Ta Bà Phương này chân giáo thể Thanh tịnh tại nghe thanh Muốn được Tam ma đề...

TÌNH YÊU THƯƠNG – SỐNG TRONG PHÁP HOA

Chỉ cần sống cho được tình anh em đối với mỗi chúng sanh, người ta sẽ cảm thấy nơi mình sự sống vô lượng (Như Lai Thọ...