Tác giả: HENEPOLA GUNARATANA

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

LƯỜI BIẾNG VÀ ĐỜ ĐẪN

14/08/2021 view 557

Còn được gọi là thụy miên và hôn trầm (HV), vì trong chướng ngại này có gồm cả sự buồn ngủ. Lười biếng là chỉ về sự thụ động, biếng nhác của thân. Còn ngu mờ hay đờ đẫn là chỉ về sự thụ động, lầm lẫn và ngu đần của tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, sự lười biếng về thể xác sinh ra từ nhiều lý do. Đối…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài