Tác giả: HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

Ý NGHĨA SỨC MẠNH HÒA HỢP

13/07/2021 view 308

Trong giáo pháp, Đức Phật có dạy sáu điều hòa hợp, gọi là lục hòa, các Phật tử phải nhận thức những điều căn bản này để thực tập trong cuộc sống hằng ngày. Một là thân hòa đồng trụ, tức là trong gia đình, hay trong đoàn thể, dù tổ chức lớn hay nhỏ, đều phải hòa hợp với nhau; nếu không hòa hợp sẽ trở thành chống phá nhau, không thể…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài