JIDDU KRISHNAMURTI

THƯ GỬI TRƯỜNG HỌC – CUỐN I Ngày 1-3-1979

Các thư này được viết trong tinh thần bằng hữu; chúng không có ý khống chế cách suy nghĩ của bạn hay thuyết phục bạn tuân...

SỐNG, CHẾT VÀ TÌNH YÊU

Chúng ta cho rằng sống là luôn luôn ở hiện tại và chết là cái gì đó đang chờ đợi ở tương lai xa xôi. Nhưng chúng ta chưa...

TRƯỜNG HỌC

Một nền giáo dục chân chính mới quan tâm đến sự tự do của cá nhân, mà chỉ cá nhân tự do mới có thể đem lại một sự...

NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU LÀ NGƯỜI ĐÃ CHẾT. TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Người không có tình yêu là người đã chết Tình yêu không phải để vun đắp. Tình yêu không thể được phân hai thành thánh...

CÁI ĐANG LÀ THÌ THIÊNG LIÊNG

Sự chú tâm chính là một đức hạnh. Bạn không cần tiêu chuẩn đạo đức nào khác (ngoại trừ đạo đức mà cái xã hội bạn...

TRÁI TIM TÔI TRÀN ĐẦY TÌNH YÊU CỦA MỘT NGÀN NĂM

Như ngọn lá dương lồng với gió ban mai cũng thế, trái tim tôi nhảy múa với Tình Yêu như hai dòng suối gặp nhau với một tiếng...

TÔI MUỐN TÌM ĐẾN SUỐI NGUỒN NIỀM VUI

Một giáo sư trẻ đến từ một trường đại học, hơi bồn chồn, với giọng nói cao the thé và đôi mắt sáng, nói rằng anh đã...

QUAN HỆ GIỮA CHÚ Ý VÀ Ý NGHĨ

Hỏi: Quan hệ giữa chú ý và ý nghĩ như thế nào? Có khoảng cách nào giữa chú ý và ý nghĩ không? Krishnamurti: Đây là một câu...

NIỀM VUI LÀ SỰ VẮNG BÓNG CÁI TÔI HAM MUỐN

Chúng ta có thể chuyển đổi từ thú vui tao nhã này sang thú vui tao nhã khác, từ đường nét tinh tế này sang đường nét tinh tế...