JIDDU KRISHNAMURTI

SỰ TRỐNG KHÔNG NỘI TÂM (VÔ TÂM) LÀ THOÁT KHỎI THAM MUỐN

Krishnamurti: Mâu thuẫn hiện hữu khi tham muốn làm ra vẻ nó là người kinh nghiệm và đeo đuổi cái để kinh nghiệm, bởi vì cái...

KRISHNAMURTI VỀ Ý NGHĨ

Muốn chấm dứt ý nghĩ thì điều trước tiên là phải đi vào bộ máy tư duy. Ta phải hiểu ý nghĩ một cách trọn vẹn, tận chỗ...

TÔI KHÔNG BIẾT

Nếu con người thực sự đi đến trạng thái nói rằng: “Tôi không biết” thì điều này thể hiện rất rõ một ý thức khiêm...

BÀI CA VỀ CÁI THÂN YÊU

J.KRISHNAMURTI – NÓI VỀ TÌNH YÊU ——-☀☀☀——- Bạn ơi, hãy nghe tôi sẽ hát cho bạn bài ca về cái Yêu Dấu...

TÌNH YÊU LÀ THỰC TẠI

J.KRISHNAMURTI – NÓI VỀ TÌNH YÊU —???— ? Không trung tâm Thế nên tôi không chấp nhận điều gì người ta nói về tính...

TÌNH YÊU LÀ TÍNH THIÊN LIÊNG

Tình yêu chính là tính thiêng liêng nếu bạn theo nó, bỏ qua bên gánh nặng của tâm hồn man trá bạn sẽ thoát khỏi sợ hãi của...

VỊ THẦY NỘI TÂM

Thượng đế chỉ có bên trong Người, bởi vì không có Thượng đế nào khác, Người là Thượng đế mà mọi tôn giáo và mọi...

NƠI CÓ CÁI KHÔNG, TÌNH YÊU HIỆN DIỆN

Đó là một buổi sáng đẹp trời và trong trẻo, mỗi vì sao nhấp nháy rất sáng và thung lũng thật yên tĩnh. Những ngọn đồi...

HÃY YÊU ĐỜI SỐNG

Hãy yêu Đời sống không chỗ bắt đầu cũng không chỗ chấm dứt đâu biết khi nào nó đến vì nó không có bắt đầu và không...