Tác giả: LAMA SURYA DAS

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

HÃY CHẤP NHẬN NGƯỜI KHÁC NHƯ CHÍNH HỌ LÀ

15/10/2020 view 75

Khi bắt đầu nghĩ tới ý tướng này, tôi tìm từ “chấp nhận" (acceptance) trên mạng để xem nó có những gì. Tôi phát hiện, có một số lớn các nhóm hỗ trợ được lập ra bởi những người đang cùng nhau tìm kiếm sự chấp nhận. Chẳng hạn, một nhóm như vậy được thành lập bởi những người bị béo phì, một nhóm khác bởi những người đồng tính.…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1579 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 910 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 881 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 797 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 759 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 719 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 701 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 688 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 683 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 667 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 662 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 647 lượt xem/bài