PAUL G. STOLTZ

CÂY THÀNH CÔNG

Tiến sĩ Paul G. Stoltz là người sáng lập ra khái niệm Chỉ số Vượt khó (AQ) và là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực...