Tác giả: PAUL G. STOLTZ

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CÂY THÀNH CÔNG

10/09/2019 view 2356

Tiến sĩ Paul G. Stoltz là người sáng lập ra khái niệm Chỉ số Vượt khó (AQ) và là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ông sáng lập ra PEAK Learning năm 1987 và hiện nay đang làm việc với những nhà lãnh đạo cùng các nhà tư tưởng trên khắp thế giới ở rất nhiều tổ chức, từ những công ty mới thành lập, các…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài