Tác giả: PAUL G. STOLTZ

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CÂY THÀNH CÔNG

10/09/2019 view 1973

Tiến sĩ Paul G. Stoltz là người sáng lập ra khái niệm Chỉ số Vượt khó (AQ) và là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ông sáng lập ra PEAK Learning năm 1987 và hiện nay đang làm việc với những nhà lãnh đạo cùng các nhà tư tưởng trên khắp thế giới ở rất nhiều tổ chức, từ những công ty mới thành lập, các…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài