Tác giả: ROS TAYLOR

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

THAY THẾ THÓI QUEN CŨ, HÌNH THÀNH THÓI QUEN MỚI

06/08/2022 view 77

Ý chí đóng vai trò quan trọng cho lần đầu tiên “thực hiện” mục tiêu hoặc hành vi mới của bạn. Khi hành vi mới được hình thành, hãy biến nó thành thói quen, trở thành một phần của bạn. Chris là một trong những người đàn ông trẻ tuổi chúng tôi phỏng vấn ở Đại học Canal. Khi được hỏi về ý chí của mình, anh ấy nói: “Tôi…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài