Tác giả: SHIRATORI HARUHIKO

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

TÌM KIẾM SỰ HÀI LÒNG THAY VÌ HẠNH PHÚC

21/06/2020 view 144

SHIRATORI HARUHIKO Shiratori Haruhiko ông sinh ra tại thành phố Aomori, học khoa Triết học, Tôn giáo và Văn học tại Trường Đại học Tự do Berlin, Đức. Trong cuốn sách này, ông đã xây dựng hệ thống quan điểm có thể tra cứu một cách dễ hiểu và sách nhập môn không dưa trên những quan niệm có sẵn. Ông đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ngôn…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1574 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 908 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 878 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 796 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 758 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 717 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 686 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 684 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 681 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 664 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 661 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 645 lượt xem/bài