TRÚC TỪ

BẠN PHẢI CƯỜI TƯƠI

Bạn thương, Cười là một trạng thái tự nhiên khi tâm hoan hỷ; Cười là giải phóng những phiền não u uất trong lòng; Cười là...