HT. THÍCH NHẤT HẠNH

CÂU CHUYỆN VỀ CÔNG TY PATAGONIA

Patagonia, Inc. là một công ty quần áo của Mỹ chuyên tiếp thị và bán quần áo mặc ngoài trời. Công ty được thành lập bởi...

TÌNH YÊU DÀNH CHO ĐẤT MẸ KHÔNG CÒN LÀ Ý NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG

Thiền sư Nhất Hạnh lý giải vì sao chánh niệm và cách mạng tâm linh chứ không phải kinh tế là những nhân tố cần thiết cho...

SAO MAI ĐÃ MỌC

Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối. Chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng. Sa môn Gotama...

ĐẢN SANH VÀ NHẬP SƠ THIỀN TẠI LỄ HẠ ĐIỀN

Bóng mát cây hồng táo. Hồi còn chín tuổi, Siddhatta đã nghe kể lại rằng ngày có mang Siddhatta, mẹ của Siddhatta đã nằm mông...

ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC

                                                     Ảnh: Bãi biển Nha Trang Thư giãn là hạnh phúc có mặt Trong đời...

THỰC TẬP CHÁNH NIỆM TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY – HT. THÍCH NHẤT HẠNH

Năm Giới Quý Báu là giới tướng cụ thể của thực tập chánh niệm mà ta có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày, tại nơi...

CHĂM SÓC NHỮNG YẾU TỐ PHI-DOANH-THƯƠNG

Doanh thương không thể tồn tại nếu không có những yếu tố phi doanh thương. Những người bạn đồng nghiệp của ta là một...

ÔNG GIÀ NOEL QUA CÁI NHÌN CỦA THIỀN SƯ

Ông già Noel nghe được ước vọng của bọn trẻ con. Bọn trẻ con muốn cái gì ông cũng biết và ông cho ngay cái đó. Ước...

LÀM HÒA VỚI MÚI QUÝT

Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và...