THIỀN ĐỊNH

?‍♂️ Sự việc về thiền định là: bạn càng ngày càng trở thành chính bạn.
_David Lynch

?‍♂️ Thiền định nghĩa là làm tan biến những bức tường vô hình mà không tỉnh giác đã dựng lên.
_Sadhguru

?‍♂️ Mục đích của thiền định không phải là thoát khỏi những tư tưởng và cảm xúc. Mục đích là trở nên tỉnh giác hơn về những tư tưởng và cảm xúc của bạn và học làm thế nào di chuyển qua chúng mà không bị cản trở.
_Dr. P. Goldin

?‍♂️ Nếu chúng ta có thể làm cho chỉ 1% người dân thiền định, thế giới này sẽ là một nơi chốn khác.
_ Sadhguru

?‍♂️ Hãy buông đi câu chuyện của bạn để cho Vũ trụ có thể viết một câu chuyện mới cho bạn.
_ Marianne Williamson

?‍♂️ Hãy hiện hữu bây giờ ở đây. Hãy ở chỗ nào khác sau này. Điều đó có quá phức tạp không?
_ David M. Bader

?‍♂️ Thiền định là tương hợp với nguồn năng lượng bên trong của bạn.
_ Meditation Quotes

?‍♂️ Thiền định là một cách để làm sạch và bình lặng tâm trí, như vậy làm trẻ lại thân thể.
_ Deepak Chopra

?‍♂️ Thiền định không phải là một phương tiện đến một cứu cánh. Nó vừa là phương tiện và cứu cánh.
_ Krishnamurti

?‍♂️ Thiền định là công cụ rốt ráo và di động; bạn có thể dùng nó bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, một cách không ngăn ngại.
_ Sharon Salzberg

Bình luận


Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG