TIẾNG XUÂN – LÀNG MAI

SƯU TẦM

Nguồn: langmai.org

Lắng nghe trong gió mùa xuân đến.

Mát cả khung trời đất dậy hương.

Sương đêm choàng ngủ còn say giấc.

Chim đã trên cành vui líu lo.

Đâu cành lộc mới vươn song cửa.

Lay giấc mai hồng ai đó quên.

Vũ trụ xôn xao bừng nắng dậy.

Mai nở vườn ai trắng cả trời.

Ai đi trong gió mùa xuân ấy.

Mới cả tình xuân mới cả lòng.

Bàn tay ai đặt lên cung ấy.

Nghe tiếng mùa xuân vươn lộc non.

Nghe cả lòng ai đương mở cửa.

Nghe cả đất trời sức sống vươn.

Nghe trên nét bút người thi sĩ.

Họa bức xuân tươi giữa nắng hồng.

Tác giả: Chân Trăng Hương Tích

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. LỜI ĐỨC PHẬT NÓI VỀ CHỮ HIẾU
  2. TÔN TRỌNG NGƯỜI LÀ TỰ TRANG NGHIÊM CHÍNH MÌNH
  3. EGO LOVE VÀ AUTHENTIC LOVE

Bài viết mới

  1. TÂM NỔI SÓNG, TÂM BÌNH LẶNG
  2. TẠI SAO MỘT BÀ MẸ DO THÁI LẠI LUÔN MUỐN CON MÌNH ĂN THẬT NHIỀU?
  3. TRANH BÁNH GẠO