TÌNH YÊU LÀ HƯƠNG THƠM CỦA TRÁI TIM

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: J. Krishnamurti nói về tình yêu; Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn; NXB Dân Trí, Cty Sách Thiện Tri Thức

Lý tính là kho tàng của tâm trí, 

tình yêu là hương thơm của trái tim, 

nhưng cả hai cùng một bản chất,

dù đúc trong những khuôn khác nhau.

 

Như một đồng tiền vàng

mang hai hình ảnh chia cách bởi một lớp kim

loại mỏng,

giữa tình yêu và lý tính là sự thăng bằng của thấu hiểu.

Sự thấu hiểu này

là của cả tâm trí và trái tim.

Hỡi Đời Sống, hỡi cái Thân Yêu,

chỉ trong Bạn là tình yêu vĩnh cửu,

chỉ trong Bạn là ý nghĩa đời đời.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KRISHNAMURTI VỀ Ý NGHĨ
  2. TÔI KHÔNG BIẾT
  3. BÀI CA VỀ CÁI THÂN YÊU

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC