ĂN MẶC

SƯU TẦM

? Ăn mặc đẹp có thể gây hứng thú như một bài thơ.
_Roberto Cavalli

? Ăn mặc trịnh trọng có thể làm bạn nhớ cái gì là đẹp đẽ về đời sống.
_ Rachel Roy

? Áo quần chỉnh tề là một hình thức của lễ độ.

? Phong cách áo quần là một cách để nói bạn là ai mà không phải thốt nên lời.
_Rachel Zoe

? Mặc bộ áo quần đúng cho mỗi dịp là một vấn đề lịch sự.
_ Loretta Young

? Đời sống là một buổi tiệc, hãy ăn mặc giống như thế.
_ Audrey Hepburn

? Tôi là một người rất thực tế, nhưng công việc của tôi là làm cho trái đất này trở nên dịu dàng, đáng ưa hơn.
_ Karl Lagerfeld

? Đơn giản là nốt nhạc chính của mọi tao nhã đích thực.
_ Coco Chanel

? Tôi không thiết kế những bộ quần áo, tôi thiết kế những giấc mơ.
_ Ralph Lauren

? Thiên nhiên luôn luôn mặc những màu sắc của tâm linh.
_ R. W. Emerson

? Cái chính yếu không phải là áo quần mà bạn mặc, mà là đời sống bạn đang sống trong áo quần.
_ Diana Vreeland

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÔN TRỌNG NGƯỜI LÀ TỰ TRANG NGHIÊM CHÍNH MÌNH
  2. EGO LOVE VÀ AUTHENTIC LOVE
  3. VẠN BỆNH TỪ TÂM SINH

Bài viết mới

  1. CẢM XÚC TÀN PHÁ NHẤT CHÍNH LÀ ĐỐ KỴ
  2. 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
  3. ĐỪNG ĐỂ CÁI “TÔI” THỐNG TRỊ