BẢY QUY LUẬT TINH THẦN CỦA THÀNH CÔNG

DEEPAK CHOPRA

DEEPAK CHOPRA, được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 gương mặt anh hùng của thế kỷ.

DEEPAK CHOPRA

1. Nguồn gốc của mọi sáng tạo là ý thức thuần khiết (chân tâm), tiềm năng thuần khiết biểu lộ mọi sự. Khi nhận ra chúng ta là ý thức thuần khiết, chúng ta trở nên ngang hàng với sức mạnh khiến mọi vật trở nên hiển lộ.

2. Cho và nhận là những mặt khác nhau của cùng một dòng năng lượng vũ trụ. Khi tự nguyện cho đi những thứ đang tìm kiếm, đó là chúng ta đang giữ cho sự giàu có của vũ trụ luân chuyển trong cuộc sống của chính mình.

3. Quy luật nhân quả. Khi chúng ta lựa chọn những hành động mang lại hạnh phúc và thành công cho người khác, kết quả của những hành động đó là hạnh phúc và thành công cho mình.

4. Quy luật nỗ lực tối thiểu. Trí huệ tự nhiên vận hành không cần gắng sức với sự thảnh thơi, hài hòa và yêu thương. Khi khai thác những nguồn lực hài hòa, niềm vui và yêu thương, chúng ta tạo nên thành công và may mắn mà không phải gắng sức.

5. Mục đích thuần khiết được đặt trong trường tiềm năng thuần khiết có quyền năng, tổ chức và thành tựu vô hạn, sẽ giúp chúng ta thành công.

6. Quy luật buông bỏ. Buông xả là tự do thoát khỏi quá khứ và những điều đã biết. Khi buông thả vào những điều chưa biết, chúng ta hiến mình cho trí huệ sáng tạo đã phô diễn vũ điệu của vũ trụ.

7. Quy luật Dharma hay Pháp hay mục đích cuộc đời. Mỗi người đều có cái gì để cống hiến cho những người khác. Khi dùng nó để phục vụ người khác, chúng ta trải nghiệm niềm hứng khởi và vui mừng, đây là mục tiêu tối hậu trong tất cả các mục tiêu.


Trích “BẢY QUY LUẬT TINH THẦN CỦA THÀNH CÔNG” – Lý Đình dịch, NXB VHSG

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LÒNG BI MẪN
  2. TÌNH YÊU THƯƠNG BẮT ĐẦU BẰNG SỰ HIỂU BIẾT

Bài viết khác của tác giả

  1. SIÊU NHÂN LOẠI LÀ LỰA CHỌN CUỘC ĐỜI
  2. CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT TÂM LINH
  3. KHÔNG TRỤ Ở ĐÂU NHƯNG Ở KHẮP MỌI NƠI

Bài viết mới

  1. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  2. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH
  3. BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE ?