BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA

PADMASAMBHAVA

Trích: Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù
Tác giả: Padmasambhava
Anh ngữ: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt
Việt ngữ: Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017


Đức Bà Tsogyal hỏi đạo sư Liên Hoa Sanh: Cái gì là đường phân chia giữa bờ bên này và bờ bên kia?
Đạo sư trả lời: Chữ bờ bên này ám chỉ những hiện tượng sanh tử, bờ bên kia là cái vượt khỏi sanh tử. Khi áp dụng điều này một cách thực nghiệm vào dòng hiện sinh của con, hãy nhìn vào tâm suy nghĩ bình thường thuộc về bờ bên này, và nơi đó thấy rằng nó hoàn toàn là không chất thể, một cái biết không thể nắm lấy. Đây được gọi là đến bờ bên kia (ba la mật) và là điểm trọng yếu để làm tiêu tan bờ này vào ‘đến bờ kia’. Tsogyal, lời dạy này là quan trọng nhất, ta ban cho con.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI THẤY VÀ THIỀN ĐỊNH CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN
  2. BẢN TÁNH TỐI HẬU CỦA TÂM
  3. CHỈ CÂY GẬY VÀO NGƯỜI GIÀ

Bài viết khác của tác giả

  1. GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO
  2. THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
  3. GIÁO HUẤN CHO PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN