CÁI THẤY VÀ THIỀN ĐỊNH CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

JAMGON KONGTRUL, LODRO THAYE THỨ NHẤT

Bản dịch tiếng Anh in lại từ website của Lama Surya Das.
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức.

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye Đệ Nhất (1813 – 1899)

Kính lễ Guru, đạo sư!

Cái Thấy và Thiền định của Đại toàn thiện có thể được giải thích bằng nhiều, nhiều cách, nhưng chỉ đơn giản hộ trì tinh túy của tỉnh giác ngay hiện tại là bao gồm tất cả chúng.

Tâm con sẽ không được tìm thấy ở đâu khác.

Nó chính là bản tánh của suy nghĩ này từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Hãy nhìn một cách trần trụi tinh túy của sự suy nghĩ này và tìm thấy tỉnh giác đang hiện diện, ngay chính nơi con.

Tại sao phải đuổi theo những tư tưởng, chúng chỉ là những gợn sóng bề mặt của tánh giác đang có mặt bây giờ?

Hơn nữa, hãy nhìn thẳng vào bản tánh trống không, trần trụi của những tư tưởng; bấy giờ không có nhị nguyên, không có người quan sát, không có cái gì được quan sát.

Hãy chỉ đơn giản an nghỉ trong tánh giác hiện tiền, bất nhị, trong suốt này.

Hãy ở ngay trong nhà mình, trong trạng thái tự nhiên của hiện diện thanh tịnh, chỉ đang là, không làm gì đặc biệt.
Tánh giác đang có mặt thì trống không, rộng mở và quang minh; không phải là một bản chất cụ thể, nhưng cũng không phải là không có gì.

Trống không, nhưng có hoàn toàn rõ biết, sáng tỏ, tỉnh giác.

Thật kỳ diệu, không phải làm cho nó tỉnh giác, mà tỉnh giác vốn xưa nay, tánh giác sống động liên tục.

Hai mặt này của tánh giác đang hiện diện hay Rigpa – tánh Không và rõ biết (sáng tỏ) của nó – thì không thể chia tách.

Tánh Không và quang minh (rõ biết) là không thể tách biệt.

Chúng là vô tướng, như không có gì cả, không thể nắm bắt, không sanh, không diệt; nhưng rỗng rang sống động, rỡ ràng.

Không có gì cả, nhưng Emaho! Mọi sự được kinh nghiệm như trò huyễn thuật.
Hãy chỉ đơn giản nhận biết cái này.

Hãy nhìn vào tấm gương huyễn thuật của tâm và hân thưởng sự phô diễn huyễn thuật vô tận này.

Với chánh niệm cảnh giác thường trực, hãy hộ trì sự nhận biết tánh giác trống không, rộng mở, sáng ngời này.
Chớ hành trì cái gì khác.

Không có cái gì khác để làm hoặc để phá bỏ.

Hãy để nó như vậy một cách tự nhiên.

Chớ làm hư hỏng nó bằng thao tác, kiểm soát, can thiệp, hay lo cho con đúng hoặc sai, hay đang có thiền định tốt hoặc xấu.

Hãy để nó như nó là, và nghỉ ngơi tâm mệt mỏi của con.

Quang minh tối hậu của Pháp thân, chân lý tuyệt đối, không gì khác hơn là bản tánh đích thực của cái tâm bình thường không tạo tác này.

Chớ tìm Phật ở đâu khác.

Nó không là cái gì khác hơn bản tánh của cái tỉnh giác đang hiện tiền này.

Cái này là Phật ở bên trong.

Có vô số giáo pháp.

Có rất nhiều đối trị cho nhiều loại bệnh tâm linh khác nhau.

Có nhiều lời nói trong những giáo lý bất nhị của Đại Ấn và Đại Toàn Thiện.

Nhưng gốc rễ, trái tim của mọi sự thực hành đều được bao gồm ở đây, trong việc đơn giản hộ trì bản tánh quang minh của tánh giác hiện tiền này.

Nếu con tìm kiếm nơi nào khác cái gì tốt hơn, một vị Phật cao hơn tánh giác hiện tiền này, thế là con đang tự đánh lừa mình.

Con đang bị trói buộc, vướng mắc trong dây thép gai của hy vọng và lo sợ.

Thế nên hãy vứt các thứ ấy đi! Chỉ đơn giản hộ trì sự tỉnh thức đang hiện diện từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Sùng mộ, lòng bi, và hoàn thiện công đức và trí huệ là những phương pháp nâng đỡ quan trọng nhất để thực hiện trọn vẹn giáo lý bất nhị trần trụi này về tánh giác hiện tiền, Pháp thân vốn sẵn.

Thế nên hãy luôn luôn tận hiến chính mình vào việc thực hành tâm linh cho lợi lạc của những người khác và tự thân áp dụng thân, ngữ, và tâm vào cái tốt lành và đức hạnh.

“Sarva mangalam”.

Nguyện tất cả chúng sanh đều hạnh phúc!

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THIỀN ĐỊNH VỀ CÁI THẤY
  2. THIỀN ĐỊNH VỀ TÁNH KHÔNG
  3. CÁI THẤY CỦA DZOGCHEN

Bài viết khác của tác giả

  1. GỌI THẦY TỪ CHỐN NGÀN XA

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ