CÁI THẤY CỦA DZOGCHEN

DANH NGÔN

Đức Padmashambava (Liên Hoa Sanh)

? Hãy giữ gìn cái thấy trống không như bầu trời.
Nhưng trong hạnh cư xử, hãy tinh tế như những hạt bột mịn về mặt nhân quả.
— Guru Padmasambhava

? Chứng ngộ không phải là hiểu biết về vũ trụ, mà kinh nghiệm sống động về bản tánh của vũ trụ. Cho đến khi chúng ta có một kinh nghiệm như thế, chúng ta vẫn dựa vào những thí dụ, và tùy thuộc vào những giới hạn của chúng.
— Namkhai Norbu

? Bản tánh nền tảng của tất cả chúng sanh có tâm thức là “tính tỉnh thức tự hiện hữu”. Tự hiện hữu nghĩa là tự phát hay không cố gắng và tính tỉnh thức nghĩa là tánh giác tự nhiên. Không biết bản tánh nền tảng là lạc lỏng trong sợ hãi và mê mờ. Trực tiếp chứng ngộ bản tánh thiết yếu của chúng ta là giác ngộ.
— Tulku Urgyen Rinpoche

? Một khi bạn có cái Thấy
Bạn sẽ giống như bầu trời
Khi một cầu vồng xuất hiện
Nó không kiêu căng,
Khi những đám mây xuất hiện
Nó không thất vọng.
Có một cảm thức bằng lòng sâu xa.

Bạn lặng lẽ cười ở bên trong khi thấy
Mặt tiền của sanh tử và niết bàn;
Nó sẽ giữ bạn thường trực vui đùa
Mọi lúc, với một nụ cười bên trong
Tràn đầy mà vang xa.
— Dilgo Khyentse Rinpoche

? Mục tiêu hàng đầu của chúng ta trong cuộc đời này là giúp đỡ những người khác. Và nếu bạn không thể giúp đỡ họ thì ít nhất chớ làm hại họ.
— Dalai Lama.

? Khi chúng ta gặp thảm kịch thực sự trong đời, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách – hoặc bằng mất hy vọng và rơi vào những thói quen tự hủy hoại hay bằng sự thách thức để tìm thấy sức mạnh bên trong của chúng ta.
— Dalai Lama

? Bám luyến là cái đối địch nhất của yêu thương. Yêu thương nói: “Ta muốn bạn được hạnh phúc”. Bám luyến nói: “Ta muốn bạn làm cho ta hạnh phúc”.
— Tenzin Palmo

? Bất cứ nơi nào bạn hiện hữu, hãy hiện hữu trọn vẹn ở đó.
— Eckhart Tolle

? Hãy nhớ rằng đôi khi không có cái bạn muốn là một cú đánh kỳ diệu của may mắn
— Dalai Lama

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI BÂY GIỜ
  2. CÁI ĐANG LÀ
  3. CÁI THẤY CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI