THIỀN ĐỊNH VỀ TÁNH KHÔNG

THIỀN SƯ BẠT ĐỘI

Một nhà sư bước ra và nói: “Con đã có thể thiền định về tánh Không”.

Bạt Đội nói: “Hãy nói cho tôi ông thiền định về tánh Không như thế nào”.

Nhà sư nói: “Trong thiền định con đã kiểm soát hoàn toàn những tư tưởng phân tán, và thân tâm trở nên giống như một bầu trời trong sáng. Vào lúc đó con không nghi ngờ rằng thân và tâm con vốn trống không”.

Bạt Đội nói: “Đó không phải là thiền định về tánh Không. Nó chỉ là cái thấy đầu tiên về tánh Không mà mọi người học Đạo đều có. Nếu người học trò khởi lên quan kiến này mà không gặp một vị thầy tốt, họ sẽ quên luật nhân quả và như một mũi tên chạm đến đích, họ đi thẳng vào những cõi thấp. Trong thiền định về tánh Không, ông thấy rõ ràng bản tánh của ông, năm uẩn đều trống không, tất cả mê lầm tắt dứt, những quan kiến cá nhân không còn, hoạt động phân biệt dứt hết, và những quỷ ma khác nhau không có chỗ hoạt động. Thậm chí với đôi mắt của một vị Phật nó cũng không thể thấy, thế giới của an lạc và mật thiết này, thực tại toàn thể này; nó biểu lộ như nó là”.

——*—–

Nguồn: Thấy Thẳng Nhất Tâm – Thiện Tri Thức, 2005.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HÃY NHÌN VÀO TÂM
  2. TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CỦA BA THỪA
  3. NHỮNG CHỮ VÀNG: TÂM VÀ BẢN TÁNH CỦA TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. A DI ĐÀ PHẬT VÀ TỊNH ĐỘ
  2. NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP LÀ NHỮNG LỜI CHỈ THẲNG TÂM

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN