CẢM XÚC TIÊU CỰC VÀ HẠNH PHÚC

EDWARD HOFFMAN – WILLIAM C. COMPTON

Trích: Tâm Lý Học Tích Cực; Dịch: 1980Books; NXB Lao Động

Lĩnh vực tâm lý học tích cực cho thấy sự thiên vị khá rõ về phía những cảm xúc tích cực. Các chủ đề được đề cập bởi các nhà nghiên cứu trong tâm lý học tích cực đều kiểm tra các trạng thái cảm xúc tích cực, ít nhất là cảm xúc dễ chịu, thường có thể là niềm vui hoặc thậm chí là sự tự tôn bản ngã về mặt tinh thần. Mặc dù trạng thái này tương đối rõ ràng và giúp định hình tâm lý học tích cực về cơ bản, nhưng hầu như tất cả các nhà tâm lý học tích cực đều nhận ra những cảm xúc tiêu cực cũng là một phần thiết yếu của một cuộc sống tốt đẹp (nghiên cứu năm 2014 của Kashdan và Biswas-Diener). Không ai lại được xem là một nhà nghiên cứu tâm lý học tích cực nghiêm túc nếu người đó cho rằng tất cả chúng ta nên cố gắng hướng tới những trạng thái phi thực tế, chỉ hạnh phúc mà bỏ qua những cảm giác và trải nghiệm tiêu cực. Tuy nhiên, câu hỏi chưa được trả lời vẫn là về cách cân bằng cảm xúc tích cực và tiêu cực, và loại cảm xúc tiêu cực nào là cần thiết để tạo ra một cuộc sống trọn vẹn. Hoạt động ở đây được thiết kế để giúp bạn suy nghĩ về những câu hỏi này.

Để bắt đầu, hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn trong tương lai và trả lời các câu hỏi sau đây. Hãy trả lời một cách thực tế, thay vì đưa ra một viễn cảnh lý tưởng hóa về tương lai của bạn. Có nghĩa là, chúng tôi cho rằng không ai từng cảm thấy hạnh phúc ngây ngất suốt 100% thời gian.

Khi tôi đạt được hạnh phúc lý tưởng của mình, trung bình cảm xúc của tôi theo thời gian sẽ được phân bổ như sau (lưu ý rằng tổng số phải bằng 100%):

Phần trăm thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc __________

Phần trăm thời gian tôi cảm thấy không hạnh phúc __________

Phần trăm thời gian tôi cảm thấy bình thường __________

Tổng cộng = 100%

Khi tôi đạt được hạnh phúc lý tưởng của mình, trung bình sức mạnh hoặc cường độ của cảm xúc tích cực theo thời gian sẽ được phân bổ như sau:

Rất hạnh phúc (hân hoan phấn chấn) __________

Khá hạnh phúc (tinh thần được nâng cao) __________

Hạnh phúc vừa phải (vui vẻ) __________

Hơi hạnh phúc (một chút trên trung bình) __________

Khi tôi đạt được hạnh phúc lý tưởng của mình, trung bình sức mạnh hoặc cường độ của những cảm xúc tiêu cực theo thời gian sẽ được phân bổ như sau:

Hơi buồn (dưới mức trung bình một chút) __________

Buồn vừa phải (buồn nhưng vẫn hoạt động ổn) __________

Khá buồn (mệt mỏi, không muốn làm gì, mất tinh thần) __________

Rất buồn (rất buồn, cảm thấy khá vô vọng) __________

Những câu trả lời của bạn cho bạn biết gì về hạnh phúc lý tưởng, sự hài lòng của bạn với cuộc sống, hạnh phúc và phát triển? Lý tưởng về hạnh phúc của bạn khác với sự cân bằng và cường độ hạnh phúc hiện tại của bạn như thế nào? Khi bạn nghĩ về tần suất của những cảm xúc tiêu cực, có bất kỳ cảm xúc tiêu cực cụ thể nào mà bạn coi là cần thiết cho một cuộc sống trọn vẹn không? Nếu bạn chưa từng cân nhắc đến câu hỏi này, thì hãy làm ngay bây giờ. Có nghĩa là, chúng ta cần cảm nhận những cảm xúc tiêu cực nào để phát triển cảm xúc? Có cách nào để nhận ra khi cảm xúc tiêu cực quá mãnh liệt hoặc xảy ra quá thường xuyên không? Tương tự, mặc dù điều này có vẻ giống như một câu hỏi kỳ lạ, nhưng có cách nào để bạn nhận ra khi cảm xúc tích cực quá mãnh liệt hoặc xuất hiện quá thường xuyên?

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. THA THỨ
  2. THIỀN ĐỊNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG CÁ NHÂN VÀ THÚC ĐẨY TINH THẦN

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI