CHIA SẺ

? Chúng ta càng chia sẻ, chúng ta càng có nhiều.
_Leonard Nimoy

? Nếu bạn thực sự biết ơn, bạn làm gì? Bạn chia sẻ.
_W. Clement Stone

? Thành công không phải là cái gì xảy ra một cách đơn giản. Thành công phải học, thành công phải được thực hành và rồi được chia sẻ.
_Sparky Anderson

? Chúng ta không cần chia sẻ cùng những ý kiến của những người khác, nhưng chúng ta cần tôn trọng chúng.
_Taylor Swift

? Chân lý là một lòng tốt sâu thẳm dạy cho chúng ta biết bằng lòng đời sống hàng ngày của chúng ta và chia sẻ với người khác hạnh phúc ấy.
_Khalil Gibran

? Đổi mới phần mềm, giống như hầu hết những loại đổi mới khác, đòi hỏi khả năng cộng tác và chia sẻ những ý tưởng với người khác, và ngồi xuống nói chuyện với những khách hàng và nhận những phản hồi của họ và hiểu những nhu cầu của họ.
_Bill Gates, chủ tịch Microsoft.

? Viết nghĩa là chia sẻ. Nó là phần của thân phận con người muốn chia sẻ những sự vật – ý tưởng, ý kiến, quan niệm.
_Paulo Coelho

? Bằng cách cho người dân quyền lực của sự chia sẻ, chúng tôi làm cho thế giới trở nên trong suốt hơn.
_Mark Zuckerberg, chủ tịch Facebook.

Bình luận


Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA