CHÍNH SỰ THẬT GIẢI THOÁT CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG NỖ LỰC ĐỂ CÓ TỰ DO CỦA BẠN

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: J. KRISHNAMURTI Nói Về Tự Do;Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.

Cách mạng chỉ có thể xảy ra ngay bây giờ, không phải trong tương lai, đổi mới là đổi mới hôm nay, không ngày mai. Nếu bạn thử nghiệm điều tôi đang nói, bạn sẽ lập tức thấy ra sự đổi mới, sự mới mẻ, đặc tính tươi mới; bởi vì tâm hồn luôn luôn tĩnh lặng khi nó quan tâm, khi nó mong muốn hoặc có ý định tìm hiểu. Đối với hầu hết chúng ta, điều khó khăn là chúng ta không có ý định hiểu vì chúng ta sợ rằng nếu có thấu hiểu thì có thể khiến xảy ra một hành động cách mạng trong cuộc đời mình, và vì thế chúng ta chống đối lại. Nó chính là cơ chế tự vệ có đặc tính máy móc vận hành khi chúng ta dùng thời gian hoặc lý tưởng như một phương tiện để chuyển hóa dần dần.

Như thế, sự đổi mới chỉ có thể xảy ra ở hiện tại không phải trong tương lai, không phải ngày mai. Người nào dựa vào thời gian như một phương tiện để có thể đạt đến hạnh phúc hoặc nhận ra sự thật hoặc Thượng đế thì chỉ là tự lừa dối mình, người đó sống trong vô minh, thiếu hiểu biết, và do đó, sống trong mâu thuẫn. Người nào thấy thời gian không phải là lối thoát cho khó khăn của mình, cho nên người ấy được giải thoát khỏi cái hư giả, người như thế tất nhiên có ý định tìm hiểu, do đó tâm trí người ấy tĩnh lặng một cách hồn nhiên, không nỗ lực, không thực hành. Khi tâm trí im lặng, yên tĩnh, không tìm kiếm bất kỳ câu trả lời hoặc giải pháp nào, không chống đối, không tránh né, chỉ khi đó mới có sự đổi mới, vì khi đó tâm trí có khả năng nhận thức sự thật, và chính bản thân sự thật làm cho giải thoát chứ không phải những nỗ lực để có tự do của bạn.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÔI KHÔNG BIẾT
  2. BÀI CA VỀ CÁI THÂN YÊU
  3. TÌNH YÊU LÀ THỰC TẠI

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX