DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH

Nguồn: internet.


Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc.
_W. Shakespeare

Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.
– Đơcuốcxen

Người thông minh học được từ trong sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn học tập trong sai lầm của chính mình.
– Penn (Mỹ)

Đối với kẻ biết nghe, chỉ cần nói một lời.
– Plaute

Không tự cho là thông minh chính là thông minh.
– Ngạn Ngữ Anh

Trí thông minh là guồng máy quốc gia, là người dẫn đầu của mỗi đạo binh, là hoả lực của mọi trận chiến. Không có trí thông minh thì sự ngu đần cũng thành vô nghĩa mất.
– Papiriné

Sự giàu sang đi đến với chúng ta, nhưng chính chúng ta phải đi đến sự thông thái.
– Edward Young

Sự thông thái, đó là sự lo xa.
– Térence

Thật là một sự điên khùng mà muốn được thông thái một mình.
– La Rouchefoucauld

Sự thông thái không đặt nền tảng trong khoa học cũng như hạnh phúc không đặt nền tảng trong sự giàu sang.
– Hiệp sĩ de Bouflers

Bực thứ nhất của sự điên rồ là tưởng mình thông thái.
– Fernando de Rojas

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG
  2. TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC
  3. BẢY LOẠI HÌNH THÔNG MINH

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI