MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU, TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN

TỔ GAMPOPA

 
? Dục vọng có thể được lầm là đức tin.
 
? Ái luyến có thể được lầm là từ bi.
 
? Ý niệm về cái Không do trí thức dựng lập có thể được lầm với tánh Không là bản tánh của mọi cái được biết.
 
? Cái thấy trống rỗng đoạn diệt có thể được lầm là pháp giới.
 
? Chỉ một kinh nghiệm thoáng thấy Thực Tại có thể được lầm là chứng ngộ.
 
? Người lừa dối có thể được lầm là người có đức hạnh.
 
? Những người nô lệ của Ma có thể được lầm là những bậc thầy đã nhổ sạch hết mọi vọng tưởng và thoát khỏi mọi luật lệ quy ước.
 
? Những tay bịp rêu rao có thể được lầm là những người đã thành tựu.
 
? Những hành động được thực hiện vì cái ta có thể được lầm là vì lợi ích cho những người khác.
 
? Những việc làm lừa dối có thể được lầm là những phương tiện thiện xảo mà một vị thầy dùng để giáo hóa người khác.
 
Đây là Mười Biểu Hiện Giống Nhau Mà Người Ta Có Thể Lầm Lẫn.
 
————
Trích “Những Giáo Huấn Của Gampopa”
Bản tiếng Việt: Vòng Hoa Quý Báu của Con Đường Tối Thượng
Những Châm Ngôn Của Các Bậc Guru Dành Cho Người Đệ Tử
NXB: Thiện Tri Thức. Năm 2000

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. VỊ THẦY TÂM LINH
  2. MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
  3. MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ

Bài viết mới

  1. MỖI NGÀY TIẾN MỘT TÍ
  2. TÌNH MẸ LÀ TIỀN ĐỀ PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM
  3. TẠI SAO CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐÓ LẠI THÚ VỊ