ALAN WALLACE

NHẬN BIẾT MÌNH ĐANG NHẬN BIẾT

B.ALAN WALLACE – HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC ? Con Đường Thiền Định Viên Mãn ? —???— Trong việc tu tập để định tâm trong...
Alan Wallace

Ý THỨC VỀ GIẤC MƠ

Bruce Alan Wallace là một tác giả người Mỹ chuyên về Phật giáo Tây Tạng. Ông có bằng cử nhân vật lý, triết học về khoa...

NĂM YẾU TỐ CỦA THIỀN ĐỊNH (HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC)

Tiến sĩ B. Alan Wallace là một học giả, một nhà thuyết pháp, đã viết và dịch nhiều sách về Phật giáo Tây Tạng. Ông không...