ALEXANDRE JOLLIEN CHRISTOPHE ANDRE MATTHIEU RICARD

LÒNG VỊ THA KHÔNG NHÃN HIỆU

BÀN VỀ CÁCH SỐNG – “Đối Thoại Giữa Bác Sỹ, Triết Gia Và Nhà Sư” ALEXANDRE: Để dấn bước trên con đường Bồ Tát hay...

NIỀM VUI CỦA LÒNG VỊ THA

ALEXANDRE: Dostoyevsky hài hước kể rằng yêu thương cả nhân loại thì dễ hơn là chịu đựng hàng xóm. Thế mà tình yêu thể hiện...

HẠNH PHÚC, NIỀM VUI

CHRISTOPHE: Là người hướng nội trầm tĩnh, từ lâu tôi vốn ngờ vực niềm vui vì tôi thấy rằng nó có thể kéo ta đi quá xa,...